Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Privacy Statement van MS Trading

MS Trading respecteert uw recht op privacy en houdt zich aan de regelgeving op dat gebied. Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben we wel gegevens van u nodig. Daarom hebben we dit privacy-statement opgesteld zodat u weet wat u op dit terrein van ons mag verwachten.

 

MS Trading verwerkt uw persoonsgegevens. De contactgegevens luiden als volgt:

MS Trading

Hoofdweg 104

7371GE

Nederland

E-mail: info@accu-machine.nl

Website: www.accu-machine.nl

 

MS Trading verzamelt gegevens van klanten en personen die hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in ons aanbod door middel van een aankoop in onze winkel. De gegevens die verzameld worden, worden door u als geïnteresseerde zelf aangegeven. Het gaat dan om gegevens als naam/voornamen/voorletters, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres.

 

De reden waarom MS Trading deze gegevens verzamelt en verwerkt is:

 • om contact met klanten te kunnen houden rond de geplaatste bestelling;
 • om de afgesproken overeenkomst te kunnen;
 • om informatie toe te kunnen sturen over onze werkzaamheden en vergelijkbare producten.

 

Bij de opslag en verwerking houdt MS Trading zich aan de voorschriften van de AVG. MS Trading verwerkt alleen gegevens in de volgende situaties:

 • De betrokkene heeft zelf toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of geschiedt op verzoek van de klant voor het sluiten van een overeenkomst;
 • Het is noodzakelijk vanwege Nederlandse fiscale wetgeving.

 

MS Trading verstrekt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

 

Er vindt geen automatische profilering plaats. De gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en zijn zo niet te herleiden naar IP-adres, browser, geografische locatie, datum en tijd.

 

De gegevens worden opgeslagen in/bij derde partijen, maar niet verkocht voor advertentiedoeleinden. Het doel van deze andere partijen is het ondersteunen (verbeteren, vernieuwen en versterken) van de services van MS Trading. Deze pakketten zijn beveiligd tegen inbreuk door derden. Wij nemen verder passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt contact met ons opnemen via info@accu-machine.nl. Vanuit het bestuur is Martijn Sanders de bestuurlijke verantwoordelijke.

 

Als bewaartermijn van gegevens van klanten hanteert MS Trading 7 jaar vanwege de fiscale verplichting om administratie minimaal 7 jaar te bewaren.

 

U heeft als verstrekker van gegevens altijd het recht om:

 • uw gegevens te beperken; u kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
 • uw toestemming voor verwerking in te trekken;
 • uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, tenzij u een klant bent, dan kan verwijdering pas plaatsvinden na 7 jaar;
 • uw gegevens te laten overdragen aan een derde; als u bijvoorbeeld wilt overstappen naar een andere certificeringsinstelling, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan de nieuwe certificeringsinstelling te verstrekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Hier toe kunt u een bericht sturen aan info@accu-machine.nl. Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht en/of van uw persoonsgegevens dan zullen we zo snel mogelijk en in elk geval binnen één maand aan uw verzoek voldoen. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren. Voor de goede orde merken wij op dat het een en ander u niet ontslaat van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende betalingsverplichting.

 

In geval van vragen over deze Privacy Statement kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door MS Trading en vindt u dat MS Trading uw klacht niet naar behoren behandelt, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Loenen, mei 2018

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »